top of page

When do we say Hallel?

Why is hallel recited on Hanukkah?

(The Rav speaks in Hebrew and English)

מתי אומרים הלל?

למה אומרים הלל בחנוכה?

(הרב מדבר גם באנגלית וגם בעברית)

Part 1

Part 2

Part 3

48 views0 comments
bottom of page