top of page

תירשמו לשבתון קהילתי של מכון שילה

אנו במכון שילה מתרגשים להזמין אתכם לשבתון של קהילת מכון שילה/תורת ארץ ישראל. השבתון יהיה הזדמנות ראשונה לקהילה המתגבשת להיפגש עם בית הוועד, בהנהגתו של הרב דוד בר-חיים.


לא תרצו לפספס הזדמנות זו לעשות היסטוריה בהחייאת תורת ארץ ישראל בארץ ישראל, עם כל המשתמע מכך.


הגאולה בוא תבוא אבל זה תלוי בנו לקדם את התהליך. לא המקדש ולא הסנהדרין יתממשו מהאוויר, אלא ממעשינו, ובסייעתא דשמייא!


השבתון יתקיים ב-כג' תמוז, 22.07.22 בבית ברכה בגוש עציון.


כעת המחיר הוא 500 ש"ח לכל מבוגר ו-300 ש"ח לכל ילד. ייתכן שיהיו הנחות בהמשך.


כדי לסגור מקום ניתן לשלם מקדמה בלינק הבא:


https://payboxapp.page.link/seBQ5FBN8w2Y9AGCA

21 views0 comments

Recent Posts

See All

On Rosh Hodesh Shevat, 22.01.23 Rabbi David Bar-Hayim will be delivering a shiur in Jerusalem. Address: Rechov Chaim Vital 12, Givat Shaul, 1st entrance, 2nd floor Time: 18:30 (50 NIS Suggested donati

bottom of page