ראש השנה י״ח ע״א

Updated: Dec 6, 2021

שיעור גמרא על קידוש החדש וחיוב התעניות.


4 views0 comments

Recent Posts

See All