מסע משה רבנו ממדין למצרים: פרשת שמות, סדרה ג1 view0 comments