שמיעת מוזיקה בשלושת השבועות ובכל ימות השנה

Updated: Aug 26

האם מותר לשמוע מוזיקה? האם טעם האוסרים הוא מפני החורבן או מסיבות אחרות? האם קיים הבדל בין שלושת השבועות ושאר ימות השנה? מה דינם של תשעה הימים בתחילת חודש אב?


8 views0 comments

Recent Posts

See All