top of page

התייחסות של הרב דוד בר-חיים להלוויתו של הגאון הגדול רבינו חיים קניאבסקי זצ"ל

להלן מראש מכון שילה, הרב דוד בר-חיים:


המלצתי היא לא להשתתף בהלווייתו של הגאון הגדול רבינו חיים קניאבסקי זצ"ל. עיקר הטעם משום סכנת נפשות. במקום השתתפות בלוויה אני מציע לכל אחד ללמוד תורה במקום שלבו חפץ במשך חצי שעה במהלך היום. בכוונתי לפרסם דברים בכתב בנושא זה בימים הקרובים.

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page