גמ׳ פסחים פ״י (ח״א)

Updated: Apr 3

ערב פסחים...

חלק א׳

חלק ב׳

חלק ג׳

8 views0 comments

Recent Posts

See All

אנו במכון שילה מתרגשים להזמין אתכם לשבתון של קהילת מכון שילה/תורת ארץ ישראל. השבתון יהיה הזדמנות ראשונה לקהילה המתגבשת להיפגש עם בית הוועד, בהנהגתו של הרב דוד בר-חיים. לא תרצו לפספס הזדמנות זו לעשות ה