איך פוסקים הלכה?

Updated: Sep 6

האם צורך לפסק כירושלמי? מה עם נטילת לולב בשבת?

חלק א׳

חלק ב׳

9 views0 comments

Recent Posts

See All